1) Genel mukavemet revizyonu
 • Kuvvet kavramı, basınç kavramı
 • Mesnetler ve mesnet çeşitleri
 • Dik kuvvet ve kesme kuvvetleri
 • Gerilme kavramı poisson oranı ve elastisite  modülü kavramları.
2)Ansys Workbench ara yüzü tanıtımı.
 • Kullanılacak modüller
 • Statik analizler
 • Dinamik analizler
 • Modal ve titreşim analizleri
 • Isı transferi analizleri
 • Yorulma analizleri
 • Çoklu cisimlerin teorisi ve dinamiği
 • Burulma analizi
 • Mesh ağ yapısı ve mesh teorileri
3) Statik analize giriş
 • Malzeme tanımlama
 • Nesne türetme
 • Von mises kriteri
 • Akma dayanımı kopma mukavemeti
 • Nod kavramı ve nodal yerdeğiştirme
 • Emniyet katsayısı ve hesabı
 • Grafik çizdirme ve yorumlama
4) Statik analiz
 • Makinelerde kontaklar ve kontak bağlantıları
 • Jointler ve joint çeşitleri
 • Kontak temizleme
 • Lineer ve Nonlineer analizlere giriş
 • Lineer ve Nonlinner arasındaki farklar
 • Helisel yay Lateral Stiffness heaplama
5) Mesh ve ağ yapısı
 • Mesh teorileri
 • Mesh çeşitleri
 • Mesh temizleme
 • Mesh kontrol
6) Dinamik analizler
 • Rigid dynamic analiz
 • Mekanizmalarda hız konum ve ivme analizi
 • 4 silindir benzinli motorun simülasyonu ve analizi
 • Motorlarda yatak kuvveti hesabı
7) Transient Structural analizler
 • Zamana bağlı dinamik analiz kavramı.
 • Extrusion çekme analizi
 • Yay Amartisör sistemi deformasyon analizi
 • Isıl girdisi altında plastik deformasyon
 • Plastik klips slot parçaların geçme analizi
8) Explicit Dynamics analizler
 • Büyük deflection analiz kavramı
 • Çelik yelek kurşun analizi
 • Güçlendirilmiş beton hasar analizi
 • Otomotiv kasası hasar analizi
 • Otomotiv çarpışma analizi
9) Modal analize giriş
 • Titreşim kavramı doğal frekans ve rezonans kavramı
 • Makine parçalarında doğal titreşim hesabı
 • Volan dişlisi titreşim özellikleri
 • Titreşim masası oluşturma
 • Sistemlerin rezonans durumları.
 • Rezonans sistemler
10) Malzemelerde yorulma
 • Yorulma kriterleri
 • Yorulma teorileri
 • Malzemelerde ömür çıkarma
 • S-N Curve diyagramı

11) Dikdörtgen parçalarda burkulma

 • Burkulma teorisi
 • Kritik burkulma katsayısı hesabı
12) Dikdörtgen parçalarda burkulma
 • Burkulma teorisi
 • Kritik burkulma katsayısı hesabı