Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ya da İngilizce kullanımıyla Computational Fluid Dynamics (CFD) esas olarak akışkan davranışlarının önemli sorunlarını sayısal veri ve algoritmalar ile bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar mekaniğinin önemli bir dalıdır.

Rubida Mühedislik olarak sanayimizin ve sanayicimizin üretim, Ar-Ge ve proje safhalarında karşılaştığı akışkan , ısı transferi kaynaklı problemlerin çözümünde Lisanslı Yazılımlarımızla CFD çözümlerinde hizmet vermekteyiz.

Analizlerimiz akademik yaklaşımla analiz doğrulama ve ürün üzerinde geliştirme önerileri ile müşterimize rapor halinde sunulmaktadır.

Projenizin başından sonuna bilgi paylaşımına açık şekilde CFD Analiz hizmetleri verilmektedir.