1) Genel Akışkanlar Mekaniği
 • Akış nedir akış çeşitleri
 • İç akış ve dış akış kavramları
 • Laminer akış ve türbülanslı akış kavramları
 • Reynolds Number kavramı ve önemi
 • Mach Number kavramı ve önemi
 • Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışlar
 • Akış sistemlerinde kontrol hacmi
 • Akışlarda sınır tabaka ve kaymama koşulu
 • Sınır tabakalarda y+ hesabı ve önemi
 • Bernoulli prensibi ve Navier Stokes denklemleri
 • Geometri Basitleştirme
 • Geometrinin analize hazırlanması
2) CFD’ye giriş ve boru içi iki boyutlu ve üç boyutlu  laminer akış
 • Arayüz tanıtımı
 • Geometri temizleme ve mesh kontrol
 • İki boyutlu akış spesifikasyonları
 • Boru içi Laminer akış spesifikasyonları
 • Akış alanı çizimi
 • Sınır koşulları belirleme
 • Analiz aşamaları
 • Animasyon çekme ve görüntüleme
 • Analiz sonuçlarını görüntüleme ve yorumlama
3) Dış akışa giriş
 • Türbülanslı akış modelleri
 • Uçak kanadı üzerinde türbülanslı akış
 • Uçak kanadı üzerinde kaldırma kuvveti(Lift) ve süreklenme katsayısı(Cd) hesaplama
 • Hız kontörleri oluşturma
 • Basınç kontörleri oluşturma
 • Hız vektörleri ve akım hattı oluşturma
 • CD ve CP grafikleri oluşturma yorumlama
 • CFD post ekranında kod yazma ve grafik oluşturma
4) Nozzle analizi ve Zamana bağlı çok fazlı akışlar(Transient-Multiphase)
 • Nozzle nedir nerelerde kullanılır
 • Roket ateşleme motorlarında Nozzle önemi
 • Subsonic ,Sonic ve Süpersonic akışların nozzle ilişkisi
 • Yanma odasından çıkan bir gaz için nozzle analizi
 • Analiz sonuçlarını yorumlama
 • Zamana bağlı çok fazlı akışların teorisi
 • Su tankı çift faz dolum analizi
 • dolum analizi
5) Aerodinamik analize giriş
 • Spor otomobilin aerodinamik analizi
 • Problem detayları
 • Akış hacmi oluşturma
 • Ventüri tünelleri prensibi
 • Spor otomobilde basınç dağılımları
 • Sürüklenme katsayısı hesabı
6) İleri seviye akış analizleri
 • Naca uçak kanadı CEA ve FEA analizleri
 • Geometri hazırlığı
 • Mesh çalışması
 • Analiz
 • Analiz sonuçları yorumlama
7) Isı transferine giriş ve İleri seviye ısı transferi
 • Kondüksüyon ,Konveksiyon ve Radyasyon ile ısı transferi kavramları
 • Bir devre kartı üzerinde ısı transferi hesabı
 • Şaşırtmalı düzen ısı değiştirici hesabı
 • Sonuç görüntüleme grafik oluşturma
 • Isı eşanjörü analizi
8) İleri seviye türbülanslı akış
 • Pompa ve fan analizi
 • Geometri temizleme
 • İlk mesh yapısı detayları ve y+ hesabı
 • Analiz aşaması
 • Sonuç görüntüleme animasyon oluşturma