Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (CFD) ve Yapısal Analizler

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ya da İngilizce kullanımıyla Computational Fluid Dynamics (CFD) esas olarak akışkan davranışlarının önemli sorunlarını sayısal veri ve algoritmalar ile bilgisayar ortamında analiz edildiği akışkanlar mekaniğinin önemli bir dalıdır.

Rubida Mühedislik olarak sanayimizin ve sanayicimizin üretim, Ar-Ge ve proje safhalarında karşılaştığı akışkan , ısı transferi kaynaklı problemlerin çözümünde CFD çözümlerimizle hizmet vermekteyiz.

Analizlerimiz akademik yaklaşımla analiz doğrulama ve ürün üzerinde geliştirme önerileri ile müşterimize sunulmaktadır.

Projenizin başından sonuna bilgi paylaşımına açık şekilde CFD Analiz hizmetleri verilmektedir.

 

 

Bazı örnek analizler

  1. Elektronik Soğutma

  2. Fan, pompa Analizleri ve ürün geliştirme

  3. Aerodinamik analizler

  4. Fluid-Solid Interaction (FSI) Analizler

  5. Yanma analizleri …vb.

Aynı zamanda CFD analiz çözümlerimiz sonunda yapısal duruma yansıyan sonlu elemanlar analizlerimiz ile tamamlayıcı ve bütün süreci kapsayan mühendislik hizmetini ve hizmetlerini müşterimize sunmaktayız.